Op Het Westeraam hebben we in leerjaar 1 en 2 een schakelbasisklas. 

De schakelbasisklas biedt de leerstof van de basisberoepsgerichte leerweg aan op een meer praktische manier.  

 

Om voor de schakelbasisklas in aanmerking te komen moet je een basisschooladvies basisberoepsgerichte leerweg hebben. Je bent een leerling die bij het leren op het niveau van basisberoepsgerichte leerweg en/of bij jouw werkaanpak nog veel individuele ondersteuning nodig heeft. Leerlingen in de basisschakelklas hebben meestal leerachterstanden op 1 of 2 domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) die binnen de kenmerken van het praktijkonderwijs vallen. Wanneer je voor de schakelbasisklas wordt aangemeld zal de commissie van toelating bepalen of je in de basisschakelklas past.

 

Uitgangspunt tijdens de basisschakelklasperiode is dat je met extra ondersteuning in leerjaar 1 en 2 in staat zal zijn een VMBO-diploma te gaan halen. Om die reden werkt de basisschakelklas voor alle lessen (doevakken, kernvakken en WereldOnderwijs) in een vaste groepssamenstelling met een vaste coach.

Mocht het ondanks alle inzet niet lukken om te voldoen aan de overgangscriteria voor het 3e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg of er gaandeweg toch veel twijfels zijn of het niveau niet te hoog gegrepen is, dan kun je in overleg doorstromen naar het Praktijkonderwijs.

 

Koen Loose, afdelingsleider onderbouw