Hoe begeleiden wij?

Het Westeraam heeft de begeleding en ondersteuning van leerlingen goed voor elkaar. Wij vinden het heel erg belangrijk dat jij gezien wordt in wie je bent, dat jij het fijn hebt op school en dat je goede resultaten haalt.

In het schoolondersteuningsprofiel (2024) kun je in grote lijnen terugvinden hoe deze begeleiding eruitziet en hoe de ondersteuning op Het Westeraam geregeld is. 

Mentor

De mentor is jouw eerste aanspreekpunt op school. Als jij ergens mee zit, kun je altijd terecht bij je mentor. Twee keer per week heb je een mentoruur. Het mentoruur is bedoelt voor alles wat er op school gebeurt, maar ook voor jouw eigen ontwikkeling. Zit je ergens mee? Dan is de mentor er ook voor jou. Op veel vragen heeft je mentor een antwoord en anders zorgt de mentor, samen met jou, dat er een antwoord komt. Ook voor jouw ouders is je mentor het aanspreekpunt. De mentor neemt contact op met thuis wanneer er iets met jou aan de hand is. Thuis of op school. Andersom kan dat ook. Jouw ouders kunnen altijd contact opnemen met je mentor. Bijvoorbeeld wanneer ze zich ergens zorgen over maken.

Samen met je mentor bereid je jouw driehoeksgesprekken voor en bespreek je welke leer- en ontwikkelingsdoelen voor jou belangrijk zijn. In het driehoeksgesprek leg je dit zelf uit aan je mentor en jouw ouder(s)/verzorger(s). De mentor coacht jou in het werken aan deze doelen.

Intern ondersteuningsteam

Is er iets meer aan de hand en heb je meer hulp nodig dan je mentor kan bieden? Dan hebben wij op Het Westeraam een intern ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, orthopedagoog, de aanwezigheidscoach, de remedial teachers en de onderwijsassistenten van het Leerlab. Als het nodig is, kunnen we ook een beroep doen op de expertise van onze leerlingbegeleiders. Op basis van jouw hulpvraag kijkt het ondersteuningsteam samen met jouw mentor welke ondersteuning jou verder zou kunnen helpen en wie dat het beste zou kunnen doen.

Als het werken aan jouw hulpvraag meer tijd vraagt en/of wat meer ingewikkeld is, wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Daarin staat aan welke ontwikkelingsdoelen jij met hulp gaat werken. In het plan van aanpak staat hoe wij dat samen gaan doen en wie wat doet. We bespreken dit plan samen met jou en je ouder(s)/verzorger(s) en ook de vooruitgang wordt jaarlijks samen besproken. Zo zijn we samen met jouw ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling.

Multidisciplinair overleg

Wanneer het nodig is om jouw hulpvraag te bespreken met niet alleen het interne ondersteuningsteam, maar ook met experts van buiten de school dan organiseren wij een multidisciplinair overleg (MDO). We kijken altijd of het fijn is als jijzelf bij dit overleg aanwezig kan zijn. Het gaat tenslotte over jou. Jouw ouder(s)/verzorger(s) zijn bijna altijd bij en moeten hiervoor ook toestemming geven.

Meestal worden er dan hulpverleners uitgenodigd die buiten school al bij jou betrokken zijn (bijvoorbeeld een behandelaar of een wijkcoach/gezinscoach), of nodigen wij bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar uit, onze contactpersoon vanuit het samenwerkingsverband “de Verbinding”, de jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, de jeugdconsulent of de wijkagent. Zij denken dan allemaal mee hoe er passende ondersteuning geboden kan worden.

Leerlab

Even ontsnappen aan de hectiek van een drukke schooldag. Je hart luchten. Of een half uur ‘leren leren’ met de remedial teacher. Je kunt hiervoor terecht in het Leerlab.

Met het Leerlab brengen we alle expertise betreft de ondersteuning bij elkaar. Daarmee geven we de ondersteuning een centrale en herkenbare plek op school.”
 

Het leerlab is een werkplek met rustige werkhoekjes, gezellige zitjes, warme kleuren. Het Leerlab voelt aan als een huiskamer in de school. Een fijne plek, waar je je welkom voelt. Je kunt hier op elk gewenst moment in stilte een boek lezen, even stoom afblazen, tijdens een tussenuur je huiswerk maken of bijvoorbeeld een rekenmachine of geodriehoek lenen als je die vergeten bent. Zit je met bepaalde vragen of heb je het gevoel vast te lopen? In het Leerlab kun je je verhaal kwijt.
 

Er zijn twee ervaren onderwijsassistenten die je opvangen. Ze signaleren wat er aan de hand is en bespreken dit als dat nodig is met de andere medewerkers van het ondersteuningsteam of de mentor.

Persoonlijke aandacht, begeleiding en veiligheid vinden wij heel erg belangrijk. We horen, zien en kennen jou graag en goed.

 

Dare2Dream

Het Traject:

Dare2Dream is een traject speciaal ontwikkeld voor leerlingen van Het Westeraam en Het Maarten van Rossem. Bij Dare2Dream staan de leerlingen en hun dromen centraal. In de bijeenkomsten gaan de leerlingen op onderzoek uit wat hen drijft en hoe ze hun dromen kunnen bereiken. De leerlingen worden begeleid door professionele coaches. De leerlingen krijgen op prikkelende wijze handvatten om hun eigen toekomst vorm te geven. Ze krijgen nieuwe tools (handelingswijzen, oefeningen, gereedschappen, denkwijzen) aangereikt, die ze op andere plekken en in de toekomst ook kunnen gebruiken.

 

Aanmelden:

Bespreek met je mentor en/of ouder(s) of zij dit traject ook wat voor jou vinden. Wij staan in ieder geval voor je klaar!

Vragen -> Nicole van den Brand: