Quadraam

Het bestuur heeft een klachtenregeling opgesteld, die voor alle scholen onder het bestuur van toepassing is. In deze regeling kunt u lezen wat er voor afspraken zijn gemaakt over de behandeling van klachten. U kunt deze  hier downloaden

Externe vertrouwenspersoon

Hannie Kraan: hanniekraan@kracoconsult.com