Inleiding

Je wil stage lopen op Het Westeraam. Hoe gaat dat in zijn werk bij ons? Wat kun je verwachten? Hoe is de begeleiding geregeld? Hoe vind je je weg? Onderstaand opleidingsprofiel geeft je beknopt de nodige informatie.

Meer informatie over OS Het Westeraam

Gespecialiseerde opleidingsschool

Het Westeraam is een Opleidingsschool. De begeleidingsstructuur is verankerd in het integraal personeelsbeleid (IPB). Het Westeraam is één van de 13 VO-scholen in de regio Arnhem die vallen onder Stichting Quadraam.

De werkplekbegeleiders (WPB-ers) zijn gecertificeerd en maken deel uit van het Team Opleidingsschool (AOS). Jij als student wordt begeleid door een werkplekbegeleider, de vakgroep en de schoolopleider (SO).

Contactpersoon stages

Johan Ruiten: j.ruiten@hetwesteraam.nl
Bibi Verbeek: b.verbeek@hetwesteraam.nl

Mogelijke opleidingstrajecten:

  • Alle tweedegraads lerarenopleidingen zowel voltijd als deeltijd.
  • Het Westeraam heeft een samenwerkingsverband met ILS-HAN, ArtEZ, ALO, Radboud Docenten Academie, Hogeschool Utrecht (centrum Archimedes), Windesheim (Zwolle) en Rijnijssel (MBO).
  • Ook studenten uit het MBO kunnen bij ons terecht denk aan de opleidingen onderwijsassistent en ICT.

Studenten afkomstig van deze instituten hebben voorrang bij het invullen van stageplaatsen.

Begeleiding tijdens de stage

Het Westeraam neemt een stagiair volledig op in het team. Je wordt begeleid door de schoolopleider (SO). Deze coördineert de opleidingsschool, verzorgt de kennismaking en onderhoudt contact met de opleiding. Verder krijgt iedere student zijn of haar eigen werkplekbegeleider (WPB) die de dagelijkse begeleiding verzorgt.
LIO’s krijgen daarnaast elke ondersteuning van opgeleide onderzoeksbegeleiders en om de week is er een intervisie bijeenkomst.

Het Westeraam heeft een hecht team van betrokken medewerkers. Bij iedereen kun je terecht voor vragen en advies.

Je beoordeling wordt gedaan door de werkplekbegeleider, de instituutsopleider (IO) én de schoolopleider.

Onderzoek

Het doen van onderzoek is een wezenlijk onderdeel van de LIO-stage bij een Opleidingsschool. Het onderzoek wordt begeleid door het onderzoeksteam bestaande uit de onderzoekscoördinatoren (OCS) van Het Westeraam. Op donderdagmiddag kom je met andere LIO’s bij elkaar in het onderzoeksteam om te werken aan je onderzoek. Tijdens deze middagen werk je zelfstandig aan je onderzoek, help je elkaar met feedback én wordt er uitleg gegeven over onderzoeksmethodiek. Daarnaast kun je altijd terecht bij de ervaren onderzoeksbegeleiders.

Bereikbaarheid

Het Westeraam ligt op 5 tot 10 minuten loopafstand van het NS station Elst. Er is volop gratis parkeergelegenheid.

Wat verwachten wij van jou?

Van de collega in opleiding wordt betrokkenheid verwacht bij het schoolleven en verantwoordelijkheidsgevoel voor het werk als docent (in opleiding). Wij verwachten dat de student verder kijkt dan alleen het vak. Wij verwachten een collegiale houding richting de schoolmedewerkers. Verder is een onderzoekende houding nodig en stellen we eigen inbreng in de school op prijs. Bij onze leerlingen proberen we hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, dat zien we ook graag bij onze studenten. Wij verwachten een houding van een leven lang willen leren niet alleen in het klaslokaal, maar zeker ook daarbuiten.

Is Het Westeraam iets voor jou? Neem dan contact op. Misschien kunnen we je binnenkort begroeten.

Stuur een cv met motivatiebrief en (voorlopig) leerwerkplan naar: j.ruiten@hetwesteraam.nl of c.vandenbrink@hewesteraam.nl