Afwezigheid en ziekte

Ziek zijn komt wel eens voor en is vervelend. Wanneer je ziek bent, kunnen jouw ouders je ziekmelden via de ouder Magister App. De handleiding hiervan staat op deze website.

Handleiding ziekmelden via ouderapp

Verlof aanvragen

Afspraken zoals de tandarts, de huisarts, het ziekenuis of de specialist, moeten zoveel mogelijk buiten lestijd worden gepland. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunnen jouw ouders een mail sturen naar bureauleerlingzaken@hetwesteraam.nl. Een verlofaanvraag moet uiterlijk 24 uur van tevoren bij ons binnen zijn.

Extra verlof

Soms zijn er bijzondere gelegenheden waarvoor je verlof wilt hebben. Denk hierbij aan verlof voor bijvoorbeeld een huwelijk, religieuze feestdag of een begrafenis. Hiervoor moeten jouw ouder(s)/verzorger(s) een formulier “bijzonder verlof” invullen van de leerplichtambtenaar. Dit kan hier gedownload worden en per mail gestuurd of ingeleverd worden bij Bureau Leerlingzaken. (bureauleerlingzaken@hetwesteraam.nl). De aanvraag moet uiterlijk tien schooldagen voor het verlof gedaan worden (m.u.v. verlof in verband met een uitvaart) door jouw ouder(s)/verzorger(s). De afdelingsleider bepaalt of dat verlof toegekend wordt. Meer informatie hierover is te vinden in het aanwezigheidsprotocol van onze school.

Bijzonder verlof aanvraagformulier

Te laat

Soms kan het even tegenzitten, waardoor het niet lukt om op tijd te zijn. Wanneer je te laat op school bent of te laat in de les, meld je je bij de bureau leerlingzaken. Dat mag twee keer in het schooljaar gebeuren, zonder dat het gevolgen heeft. Ben je voor de derde keer of vaker te laat, dan moet je je de volgende dag een half uur voor je eerste les melden bij bureau leerlingzaken. Blijf je maar te laat komen, dan bestaat de mogelijkheid dat de leerplichtambtenaar ingeschakeld moet worden.

Uit de les gestuurd

Een docent kan ervoor kiezen om je uit de les te sturen. Je gaat dan direct naar bureau leerlingzaken. Daar blijf je de rest van het lesuur, je gaat dan zelf aan de slag. Na het lesuur ga je met de docent in gesprek om de gebeurtenis te bespreken en afspraken te maken. Als je eruit gestuurd bent, moet je het lesuur inhalen tijdens het inhaaluur op maandag of op donderdag.

Spijbelen

Zorg ervoor dat je alle lessen aanwezig bent, dat scheelt veel gedoe. Gemiste uren waar geen geldige reden voor is, kom je inhalen op maandag of donderdag tijdens het inhaaluur. Spijbel je toch met regelmaat? Dan moeten wij de leerplichtambtenaar inschakelen.

Aanwezigheidsprotocol Het Westeraam schooljaar 2020-2021

Stroomschemas Verzuim