Slagingspercentages

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
slagingspercentage bbl 97 100 100 100
kbl 90 100 100 97 96
gl/tl 100 100

Vensters voor verantwoording

Quadraam werkt mee aan Vensters voor Verantwoording, een landelijk initiatief van de scholen voor voortgezet onderwijs in samenwerking met het ministerie van onderwijs en de VO-raad.  Doel van het project is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en belangstellenden en belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om inzicht te krijgen in schoolresultaten en schoolresultaten met elkaar te vergelijken (benchmarking). In het project Vensters voor Verantwoording maken scholen in het voortgezet onderwijs afspraken over de manier waarop zij hun schoolprestaties via hun website presenteren. Dit doen zij aan de hand van twintig indicatoren.  Sinds 2011 maken alle scholen voor voortgezet onderwijs hun schoolgegevens over kwaliteit en sfeer openbaar op een landelijke website.

Meer informatie over Vensters voor Verantwoording is te vinden op: www.venstersvoorverantwoording.nl of www.scholenopdekaart.nl

Voor vragen over de gegevens van het Westeraam kunt u contact opnemen met:  De directie van de school, telefoon 0481-362930 e-mail info@hetwesteraam.nl

Reacties op deze manier van horizontaal verantwoorden zijn bijzonder welkom.  Mail naar Jeannine Doornink (j.doornink@quadraam.nl)