Slagingspercentages

 

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

bbl

100%

100%

100%

100%

86%

kbl

97%

100%

98%

100%

84%

gl/tl

-

-

-

100%

93%

 

 

Vensters voor verantwoording

Quadraam werkt mee aan Vensters voor Verantwoording, een landelijk initiatief van de scholen voor voortgezet onderwijs in samenwerking met het ministerie van onderwijs en de VO-raad.  Doel van het project is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en belangstellenden en belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om inzicht te krijgen in schoolresultaten en schoolresultaten met elkaar te vergelijken (benchmarking). In het project Vensters voor Verantwoording maken scholen in het voortgezet onderwijs afspraken over de manier waarop zij hun schoolprestaties via hun website presenteren. Dit doen zij aan de hand van twintig indicatoren.  Sinds 2011 maken alle scholen voor voortgezet onderwijs hun schoolgegevens over kwaliteit en sfeer openbaar op een landelijke website. www.scholenopdekaart.nl

Voor vragen over de gegevens van het Westeraam kunt u contact opnemen met:  De directie van de school, telefoon 0481-362930 e-mail info@hetwesteraam.nl

Reacties op deze manier van horizontaal verantwoorden zijn bijzonder welkom.  Mail naar Jeannine Doornink (j.doornink@quadraam.nl)