Aanmelden voor leerjaar 2, 3 en 4

Voor instroom in de leerjaren 2, 3 en 4 voor het schooljaar 2024/2025 hebben wij zeer beperkt plek. Natuurlijk willen we teleurstellingen voorkomen. Daarom lees je hier welke stappen we bij de instroom volgen:

  • Vanaf 25 maart meld je je aan voor Het Westeraam via een digitaal aanmeldformulier. Dit formulier verschijnt op deze pagina.
  • Daarna plaatsen we je op een wachtlijst;
  • Na de meivakantie weten we wie er misschien blijft zitten. We hebben dan ook een beeld van de profielkeuzes. Als dat helder is, doen we een voorspelling voor het aantal beschikbare plekken;
  • Denk ondertussen alvast na over een alternatief: wat doe je als er geen plek is?
  • Is er plek voor jou? Dan nodigen we je uit voor een intakegesprek op school.
  • Pas na de overgangsvergaderingen op 25 en 26 juni bevestigen we definitief of je bent geplaatst in het leerjaar en (eventueel) het profiel van jouw keuze;

Heb je nog vragen of opmerkingen?  Zoek dan contact met ons via whatsapp, via mail (info@hetwesteraam.nl)  of bel naar onze receptie op nummer 0481-362930.

Wil je onze school online bekijken?

Ga naar tour