Overgangsnormen

Leerjaar 3 BBL

Het uitgangspunt is dat de leerling een doorlopend traject van onderwijs volgt en dat bij bevordering naar leerjaar 4 een goede kans bestaat op het behalen van een diploma in de betreffende profiel en op het betreffende niveau. Dit besluit wordt door de bevorderingsvergadering genomen. Leidend hierbij zijn de overgangsnormen. Het gemiddelde wordt opgebouwd uit alle cijfers die in leerjaar drie zijn behaald.

Bij de overgangsnormering gaan we uit van cijfers tot één cijfer achter de komma.

De overgangsnormen zijn:

Bevorderd:

 1. Gemiddeld SE-cijfer 6,0 of hoger en maximaal één SE-cijfer  tussen de 4,50 en 5,50 en
 2. Afgesloten keuzevakken zijn allen voldoende en
 3. Aan de eisen van LOB is voldaan.
 4. Aan de algemene voorwaarden is voldaan (zie hieronder)

 

Bespreken:

 1. Het gemiddeld SE-cijfer is 6,0 of hoger met één cijfer tussen 4,0 en 4,50, of
 2. Het gemiddelde SE-cijfer ligt tussen 5,5 en 6,0, of
 3. Een afgesloten keuzevak is onvoldoende (tussen 4,0 en 5,5), of
 4. Het afgeronde eindcijfer Maatschappijleer-1 is een 5 of
 5. Aan de eisen van LOB is niet voldaan.
 6. Bij een afwezigheidspercentage van 20% of meer
 7. Er is niet aan de algemene voorwaarden voldaan (zie hieronder)

 

Doubleren

 1. Twee of meer SE-cijfers lager dan 5,0, of
 2. Een SE-cijfer lager dan 4,0,  (zeker in geval van een Keuzevak), of
 3. Gemiddelde SE cijfer lager dan 5,5, of
 4. Het eindcijfer maatschappijleer-1 is een 4 of lager.

 

Algemene voorwaarden:

KV1 en LO moeten volledig en voldoende zijn afgesloten conform de voorwaarden uit het PTA. Voor KV1 krijgen leerlingen van de betreffende docent een reglement met daarin onder andere eisen die aan verslagen gesteld worden, wat er gebeurt als een leerling een opdracht niet inlevert of te laat is enzovoorts.

Bij bespreken, of in bijzondere gevallen geeft de lerarenvergadering advies, de afdelingsleider doet de definitieve uitspraak.

 

Indien de kandidaat niet toelaatbaar is in leerjaar 4 in de betreffende sector en het niveau zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. De leerling start opnieuw in leerjaar 3 in hetzelfde profiel en op hetzelfde niveau.
 2. De leerling start opnieuw in leerjaar 3 in een ander profiel en op hetzelfde niveau.
 3. Er wordt een verdiepingsopdracht aangeboden die aan bepaalde eisen moet voldoen. Indien dit afgerond is vóór de start van het nieuwe schooljaar en het resultaat minimaal voldoende is, wordt de leerling toegelaten in het vierde leerjaar.

 

Leerjaar 3 KBL

Het uitgangspunt is dat de leerling een doorlopend traject van onderwijs volgt en dat bij bevordering naar leerjaar 4 een goede kans bestaat op het behalen van een diploma in het betreffende profiel en op het betreffende niveau. Dit besluit wordt door de bevorderingsvergadering genomen. Leidend hierbij zijn de overgangsnormen. Het gemiddelde rapportcijfer wordt opgebouwd uit alle cijfers die in leerjaar drie conform de afspraken in het PTA zijn behaald.

Bij de overgangsnormering gaan we uit van cijfers tot één cijfer achter de komma.

De overgangsnormen zijn:

Bevorderd:

 1. Gemiddelde SE-cijfer 6,0 of hoger en maximaal één SE-cijfer  tussen de 4,50 en 5,50 en
 2. Afgesloten keuzevakken zijn allen voldoende en
 3. Aan de eisen van LOB is voldaan.
 4. Aan de algemene voorwaarden is voldaan (zie hieronder)

 

Bespreken:

 1. Het gemiddeld SE-cijfer is 6,0 of hoger met één cijfer tussen 4,0 en 4,50, of
 2. Het gemiddelde SE-cijfer ligt tussen 5,5 en 6,0, of
 3. Een afgesloten keuzevak is onvoldoende (tussen 4,0 en 5,5), of
 4. Het afgeronde eindcijfer Maatschappijleer-1 is een 5 of
 5. Aan de eisen van LOB is niet voldaan.
 6. Bij een afwezigheidspercentage van 20% of meer
 7. Er is niet aan de algemene voorwaarden voldaan (zie hieronder)

 

Doubleren

 1. Twee of meer SE-cijfers lager dan 5,0, of
 2. Een SE-cijfer lager dan 4,0, (zeker in geval van een keuzevak), of
 3. Gemiddelde SE cijfer lager dan 5,5, of
 4. Het eindcijfer maatschappijleer-1 is een 4 of lager.

 

Algemene voorwaarden:

KV1 en LO moeten volledig en voldoende zijn afgesloten conform de voorwaarden uit het PTA. Voor KV1 krijgen leerlingen van de betreffende docent een reglement met daarin onder andere eisen die aan verslagen gesteld worden, wat er gebeurt als een leerling een opdracht niet inlevert of te laat is enzovoorts.

Bij bespreken, of in bijzondere gevallen geeft de lerarenvergadering advies, de afdelingsleider doet de definitieve uitspraak.

 

Indien de kandidaat niet toelaatbaar is in leerjaar 4 in de betreffende sector en het niveau zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. De leerling start opnieuw in leerjaar 3 in hetzelfde profiel en op hetzelfde niveau.
 2. De leerling start opnieuw in leerjaar 3 in hetzelfde profiel en op een ander niveau.
 3. De leerling start opnieuw in leerjaar 3 in een ander profiel en op hetzelfde niveau.
 4. De leerling start opnieuw in leerjaar 3 in een ander profiel en ander niveau.
 5. De leerling start in leerjaar 4 op een lager niveau.
 6. Er wordt een verdiepingsopdracht aangeboden die aan bepaalde eisen moet voldoen. Indien dit afgerond is vóór de start van het nieuwe schooljaar en het resultaat minimaal voldoende is, wordt de leerling toegelaten in het vierde leerjaar.

                                                                                                                                 

Leerjaar 3 GL

Het uitgangspunt is dat de leerling een doorlopend traject van onderwijs volgt en dat bij bevordering naar leerjaar 4 een goede kans bestaat op het behalen van een diploma in het betreffende profiel en op het betreffende niveau. Dit besluit wordt door de bevorderingsvergadering genomen. Leidend hierbij zijn de overgangsnormen. Het gemiddelde rapportcijfer wordt opgebouwd uit alle cijfers die in leerjaar drie conform de afspraken in het PTA zijn behaald.

Bij de overgangsnormering gaan we uit van cijfers tot één cijfer achter de komma.

De overgangsnormen zijn:

Bevorderd:

 1. Gemiddelde SE-cijfer 6,0 of hoger en maximaal één SE-cijfer  tussen de 4,50 en 5,50 en
 2. Afgesloten keuzevakken zijn beide voldoende en
 3. Aan de eisen van LOB is voldaan.
 4. Aan de algemene voorwaarden is voldaan (zie hieronder)

Bespreken:

 1. Het gemiddeld SE-cijfer is 6,0 of hoger met één cijfer tussen 4,0 en 4,50, of
 2. Het gemiddelde SE-cijfer ligt tussen 5,5 en 6,0, of
 3. Een afgesloten keuzevak is onvoldoende (tussen 4,0 en 5,5), of
 4. Het afgeronde eindcijfer Maatschappijleer-1 is een 5 of
 5. Aan de eisen van LOB is niet voldaan.
 6. Bij een afwezigheidspercentage van 20% of meer
 7. Er is niet aan de algemene voorwaarden voldaan (zie hieronder)

 

Doubleren

 1. Twee of meer SE-cijfers lager dan 5,0, of
 2. Een SE-cijfer lager dan 4,0, (zeker in geval van een Keuzevak), of
 3. Gemiddelde SE cijfer lager dan 5,5, of
 4. Het eindcijfer maatschappijleer-1 is een 4 of lager.

Algemene voorwaarden:

CKV en LO moeten volledig en voldoende zijn afgesloten conform de voorwaarden uit het PTA. Voor CKV krijgen leerlingen van de betreffende docent een reglement met daarin onder andere eisen die aan verslagen gesteld worden, wat er gebeurt als een leerling een opdracht niet inlevert of te laat is enzovoorts.

Bij bespreken, of in bijzondere gevallen, geeft de lerarenvergadering advies, de afdelingsleider doet de definitieve uitspraak.

 

Indien de kandidaat niet toelaatbaar is in leerjaar 4 in het betreffende profiel en het niveau zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. De leerling start opnieuw in leerjaar 3 in hetzelfde profiel en op hetzelfde niveau.
 2. De leerling start opnieuw in leerjaar 3 in hetzelfde profiel en op een ander niveau.
 3. De leerling start opnieuw in leerjaar 3 in een ander profiel en op hetzelfde niveau.
 4. De leerling start opnieuw in leerjaar 3 in een ander profiel en ander niveau.
 5. De leerling start in leerjaar 4 op een lager niveau.
 6. Er wordt een verdiepingsopdracht aangeboden die aan bepaalde eisen moet voldoen. Indien dit afgerond is vóór de start van het nieuwe schooljaar en het resultaat minimaal voldoende is, wordt de leerling toegelaten in het vierde leerjaar.

Wil je onze school online bekijken?

Ga naar tour