Maatschappelijke stage

De Maatschappelijke Stage (MaS) is vanaf schooljaar 2015-2016 niet meer wettelijk verplicht. Toch doen wij als Het Westeraam nog steeds mee aan deze stage. We vinden het namelijk belangrijk dat onze leerlingen, jullie dus, meedoen in de maatschappij. Zo krijg je de kans om kennis te maken met de samenleving en je steentje bij te dragen door het uitvoeren van vrijwilligerswerk.

Buiten de schooltijden ga je bij een non-profit organisatie als vrijwilliger (onbetaald) helpen. In leerjaar 1 en in leerjaar 2 ga je 10 uur aan de slag. De ervaring leert dat leerlingen hier niet alleen veel plezier aan beleven, maar ook veel leren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Wat dan?

 • Je leert verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en anderen.
 • Je ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en waar je nog wat te leren hebt.
 • Je ervaart dat iets doen voor een ander een goed gevoel geeft.
 • Je ontdekt het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving.
 • Je ontwikkelt je sociale en communicatieve vaardigheden.

Voorbeelden MaS:

Je wordt natuurlijk door de mentor en het stagebureau begeleid en krijgt een voorlichting hoe alles in z’n werk gaat.

Heb je vragen over de maatschappelijke stage? Dan kun je terecht bij het stagebureau. Inschrijven op stages gaat via de website www.mas-xpress.nl

 • Helpen op een kinderboerderij.
 • (Voetbal)training geven aan kinderen.
 • Organiseren van een verwenmiddag voor oudere.n
 • Ouderen leren omgaan met de computer of andere apparatuur.
 • Voorlezen tijdens naschoolse opvang.
 • Het opzetten van een website voor een vrijwilligersorganisatie.
 • Meehelpen bij de ijsbaan op het winterfestijn of helpen op de paardenmarkt in Elst.
 • Meehelpen op onze school bij schoolbrede activiteiten.
 • Actief zijn bij de 4 mei herdenking in Elst.