Wat doet Stichting Leergeld Nijmegen

Stichting Leergeld Nijmegen vindt het belangrijk dat kinderen die leven in armoede mee kunnen doen en niet worden buitengesloten. In een gemiddelde schoolklas zitten 2 tot 3 kinderen die onder de armoedegrens leven.

Wij ondersteunen deze kinderen door het betalen van de ouderbijdrage, schoolreizen en schoolkampen en melden kinderen aan voor een verjaardagsbox van Stichting Jarige Job. Ook in de sportcontributie, contributie voor culturele activiteiten, zwemlessen en activiteiten in de zomervakantie kan onze Stichting een bijdrage leveren.

Stichting Leergeld Nijmegen ondersteunt gezinnen die ingeschreven staan in de gemeente Nijmegen en een inkomen hebben tot 120% of 130% van het wettelijk sociaal minimum. Dit betekent dat ook gezinnen met werkende ouder(s)/verzorger(s) of ZZP’ers in aanmerking kunnen komen voor vergoeding.

De rol van scholen

Scholen hebben een belangrijke signalerende, informerende en doorverwijzende rol. Wij vragen u kinderen of ouder(s)/verzorger(s) die wellicht  in aanmerking komen voor ondersteuning  door te verwijzen naar onze Stichting. Gezinnen kunnen zich bij ons aanmelden via de website https://www.leergeldnijmegen.nl/ of tijdens de telefonische spreekuren ma, wo en vrij van 10.00 tot 12.00 uur op nummer 024-3237644

Vermelding website/schoolgids

Wij zien dat niet alle informatie bij iedere school up to date is.

Wilt u in uw schoolgids, nieuwsbrief, brief over de ouderbijdrage en op uw website de contactgegevens die vermeld staan van Leergeld Nijmegen nakijken?

De juiste contactgegevens zijn:

e-mail: info@leergeldnijmegen.nl

website: www.leergeldnijmegen.nl

telefoon: 024 323 76 44 (Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur)

In de bijlage kunt u voorbeeldteksten vinden die u kunt gebruiken voor de schoolgids, website en als bijlage bij de brief voor de ouderbijdrage.

Facturen

Wij zien veel verschillende soorten brieven/facturen vanuit school voorbijkomen. Om de factuur te kunnen betalen vragen wij u de volgende gegevens op te nemen op de factuur:

•             Gegevens van de school (naam van de school,  IBAN nummer bank, contactpersoon)

•             Naam en adres van het kind (per leerling een factuur)

•             Bedrag

•             Bij voorkeur 1 factuur voor alle activiteiten in het betreffende schooljaar

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u ons mailen op coordinator@leergeldnijmegen.nl