Nieuws

Startbrief

Voor de vakantie zal er een brief worden gemaild naar alle ouder(s)/verzorger(s) en aan de leerlingen van alle leerjaren. Hierin komt alle informatie te staan over komend schooljaar, zoals over de startweek van 7 tot 10 september, het ophalen van de boeken, de introductie en alle leuke dingen die we gaan doen. De rest van de informatie volgt in de eerste week van het schooljaar.